Pravila privatnosti

Pravila privatnosti za JM Elektrnonika.hr. – Opća pravila
Izdavatelj: JM Elektronika.hr.
Objavljeno: Dana 25. svibnja 2018. godine
Primjena: Od dana 25. svibnja 2018. godine

 

1.           Općenito

1.1.       Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi  JM Elektronika.hr,  Tizianova 10, Belveder 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 69111084438 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2.       Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, ili drugi partner, korisnik naših usluga ili ste se samo prijavili na naš newsletter (dalje:  „Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3.       Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 25. svibnja 2018. godine.

1.4.       U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@jm-elektronika.hr


 2.            Ako ste se prijavili na naš newsletter:

2.1.       Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1.   Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1.               Vaše nužne podatke: e-adresa;

2.1.1.2.               Vaše dodatne podatke: ime, spol, grad te interesi.

2.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1.               Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;

2.2.1.2.               Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 

3.1.       Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1.   Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili videonadzorom naših prodavaonica, odnosno sljedeće podatke:

3.1.1.1.               Možete biti snimljeni našim kamerama koje nadziru naše prodavaonice, ako ste ušli u perimetar snimanja naših kamera (koji je jasno označen).

3.1.2.   Na anonimnoj razini, ujedno pratimo Vašu potrošnju u našim  JM Elektronika.hr prodavaonicama, sve kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i sukladno tome prilagodili naše poslovanje. U tom smislu, ne obrađujemo Vaše osobne podatke jer ne znamo Vaš identitet.

3.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1.               Kako bismo zaštitili osobe (posjetitelje i zaposlenike) te imovinu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;

3.2.1.2.               Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.


4.           Ako nam se obraćate zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično:

4.1.       Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1.   Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja Vašeg upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće Vaše osobne podatke:

4.1.1.1.               Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale, Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

4.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1.               Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;

4.2.1.2.               Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

4.2.1.3.               Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona (primjerice čuvanje prigovora potrošača) te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 


5.           Ako ste korisnici  JM Elektronika.hr webshop usluge:

5.1.       Vaše podatke obrađujemo u skladu s Pravilima privatnosti za korisnike  JM Elektronika.hr usluge


6.           Ako ste naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri:

6.1.       Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

6.1.1.   Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

6.1.1.1.               Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta)

ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

6.1.1.2.               Vaše kontakt podatke

ime i prezime osobe za kontakt

kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

telefon, E-adresa.

6.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

6.2.1.1.               Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

6.2.1.2.               Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

6.2.1.3.               Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.


7.           Ako ste zainteresirani za rad u  JM Elektronika.hr

7.1.       Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

7.1.1.   Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:

7.1.1.1.               Podaci koji su navedeni u samom obrascu

7.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

7.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

7.2.1.1.               Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

7.2.1.2.               Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

7.2.1.3.               Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.

7.2.1.4.               Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 


8.           Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

8.1.       Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

8.2.       Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

8.2.1.   Treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje, savjetovanje itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

8.2.2.   Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

8.2.3.   Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;


9.           Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

9.1.       Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

 


10.       Kako štitimo Vaše osobne podatke?

10.1.    Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

10.1.1.                 Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

10.1.2.                 Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi ne sprječavanja neovlaštenog pristupa;

10.1.3.                 Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

10.1.4.                 Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.


11.       Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

11.1.    Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

11.2.    Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

11.3.    Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

11.4.    Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

11.5.    U slučaju snimki prikupljenih videonadzorom, njih čuvamo 30 dana, osim kada se u pojedinom slučaju pojavi potreba za korištenje pojedine snimke kao dokaznog materijala.


12.       Vaša prava

12.1.    U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

12.2.    Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

12.3.    Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti tako da svoj zahtjev pošaljete na info@ JM Elektronika.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

12.4.    Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti tako da svoj zahtjev pošaljete na info@ JM Elektronika.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

12.5.    Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti tako da svoj zahtjev pošaljete na  JM Elektronika.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

IMATE PITANJA? POZOVITE NAS?

092 / 300 35 50

051 / 259 200

Email: info@jm-elektronika.hr

IBAN HR6324020061100672541

OIB 69111084438

Naša adresa:

Tizianova 10, Belveder 51000 Rijeka, Hrvatska

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak
9:00 – 19:00

SUBOTA NEDJELJA I PRAZNICIMA ZATVORENO

O NAMA

Ukoliko je Vaš uređaj prestao raditi, pao u vodu ili sa visine te su Vam u nekom od servisa rekli da je popravak neisplativ, obratite nam se sa povjerenjem. Specijalizirani smo za otklanjanje svih Hardwerskih i Softwerskih problema. Nudimo servis matičnih ploča na: Apple iPhone – iPad

Call Now ButtonPOZIV